Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Kraków w kat. U-15, U-20, U-25 KOMUNIKAT NR 2

Komunikaty | 2020-06-10 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Kraków w kat. U-15, U-20, U-25 KOMUNIKAT NR 2

Sekcja Spławikowa OKS Kraków informuje, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i ograniczenie udziału osób postronnych nie będzie posiłków dla uczestników zawodów. W związku z tym obniża się wpisowe do 40 zł (dotyczy kat. U-20 I U-25).

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw w tym opiekunowie muszą obowiązkowo posiadać maseczki ochronne.

W kat. U-20, U-25 trzech najlepszych zawodników, oprócz tradycyjnych pucharów, medali i dyplomów otrzyma nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego. W kategorii U-15 wszyscy startujący otrzymają nagrody rzeczowe.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów wędkarskich organizowanych przez Zarząd Okręgu i Koła PZW w czasie pandemii koronawirusa

(na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14.03.85 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z 2019r poz. 59 oraz z 2020 r poz. 322, 374, 567).

1. Zaopatrzenie organizatorów i sędziów w środki ochrony osobistej, takie jak: rękawiczki, maseczki ochronne, ew. przyłbice.

2. Nieangażowanie w miarę możliwości osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz ograniczenie liczebności Głównej Komisji Sędziowskiej. Podczas ważenia ryb sędziowie występują w maseczkach (przyłbicach) i rękawiczkach jednorazowych.

3. Dezynfekcja profilaktyczna elementów wyposażenia, (stoły, ławki, wagi, miarki itp.) przed wykorzystaniem ich do przeprowadzenia zawodów.

4. Zaopatrzenie biura zawodów w ogólnie dostępny środek dezynfekujący i ręczniki jednorazowe.

5. Zachowanie podstawowych zasad higieny, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie.

6. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników od momentu przybycia na teren zawodów do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko do momentu ważenia ryb.

7. Zachowanie przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko i od momentu zejścia z niego.

8. Pisemna deklaracja zawodnika składana w czasie zapisu do zawodów, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrz związkowej (podstawa prawna - ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570.

9. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu poświęconego na przeprowadzenie odprawy i podsumowania zawodów. W trakcie odprawy zawodnicy muszą posiadać założone maseczki i utrzymywać 2 m dystans pomiędzy uczestnikami zawodów.

10. Poinformowanie uczestników zawodów w trakcie odprawy o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach związanych z pandemią koronawirusa oraz o konsekwencjach niestosowania ich, analogicznych jak w przypadkach nie stosowania się do regulaminu przeprowadzenia danego rodzaju zawodów.

11. W miarę możliwości korzystanie z komputerowego losowania stanowisk, ew. losowanie stanowisk dla wszystkich zawodników przez jedną osobę wybraną spośród nich, wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.