Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

WYKAZ SKŁADEK I OPŁAT ZA WĘDKOWANIE W OKRĘGU PZW KRAKÓW W ROKU 2016

Składki | 2015-11-24 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

UCHWAŁA NR 116

Z dnia 03.11.2015 r.

 w sprawie ustalenia składki członkowskiej okręgowej  oraz innych opłat  w Okręgu PZW Kraków na rok 2016

 1. Wysokość składki rocznej członkowskiej okręgowej w Okręgu PZW Kraków

 

Dla członka PZW

Wysokość składki (opłaty) rocznej członkowskiej  okręgowej

Nabycie składki (opłaty)rocznej członkowskiej okręgowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N”

140 zł

75 zł

nr 1

Pełna  „P”

260 zł

135 zł

nr 1 i  2

Uczestnika

25 zł

nr 1 i  2

Dla osoby niezrzeszonej

650 zł

nr 1 i  2

 

a)     Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej członkowskiej okręgowej.

b)    Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek (opłat) otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.

c)     Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną członkowską okręgową  w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie

d)    Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie

 

2. Uprawnieni do nabycia składki rocznej ;

 

Ulgowej są;

·         młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,

·         członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

·         kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia,

 

Uczestnika jest;

·         młodzież  do lat 16

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki członkowskiej okręgowej  w Okręgu PZW w Krakowie

 Członek PZW posiadający składkę roczną członkowską okręgową  niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki (dla członka PZW)

Po nabyciu składki uzupełniającej wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U”

120 zł

nr 1 i  2

 

a)     Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.

b)    Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie.

c)     Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

 4. Wysokość składki okresowej (opłaty)Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód.

 

Rodzaj składki okresowej (opłaty)

Wysokość składki(opłaty) okresowej

Nabycie składki (opłaty) okresowej uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa (członkowie PZW)

30 zł

nr 1 i  2

Składka trzydniowa (członkowie PZW)

70 zł

nr 1 i  2

Opłata jednodniowa (dla osoby niezrzeszonej)

60 zł

nr 1 i  2

   

a)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę okresową trzydniową  w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP”.

b)    Wykaz kół i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl

c)     Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konto 58 1240 4722 1111 0000 4857 9629

d)    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód wpłaty bez wpisanej daty połowu jest nieważny.

e)     Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl

f)     Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.

g)    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2016 r.

h)     Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 5.Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 1,2 i 3.

Opłata jednodniowa

20 zł

Opłata miesięczna

300 zł

   

·         Opłatę uiszcza się wyłącznie w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków

 

6.Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

25 zł.

 

*  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.