Koło PZW Raba
http://www.koloraba.pzw.pl

Komunikaty

PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB w roku 2014

Komunikaty | 2013-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

  PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
  w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW Kraków w roku 2014
 
§ 1. Rodzaje wód i rodzaje przynęt określa załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zezwolenia.
§ 2. Wody nie wymienione w załączniku nr 1 i 2 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.
§ 3. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Krakowie obowiązuje rejestr połowu ryb, tabela nr 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
§ 4. Niedozwolony jest połów ryb których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza  wymiaru gospodarczego który wynosi dla;

1.   karpia                               do 35 cm
2.   lina i pstrąga potokowego    do 30 cm
3.   bolenia i sandacza              do 50 cm
4.   szczupaka                         do 60 cm
5.   okonia                              do 20 cm
6.   pozostałe gatunki zgodnie z RAPR
 
§ 5. Limit dobowy (w godz. 000 - 2400) złowionych i zatrzymanych ryb do zabrania z łowisk:
 
1.   brzana, certa, karp, lin, świnka -  2 szt. - (łącznie 3 szt.)          
2.   kleń -                                       5 szt.
3.   leszcz -                                    5 szt. aru całkowitego 30 cm)  (powyżej długości całkowitej 30 cm)

4.   sandacz, szczupak, boleń, troć wędrowna, troć jeziorowa, sieja, łosoś -    2 szt. (łącznie)
5.   sum -                                        1 szt.
6.   ryby łososiowate -                    2 szt., na rzece Rudawie  od jazu w Szczyglicach do jazu w Mydlnikach  łączny limit ryb łososiowatych  wynosi 1 szt.
7.   węgorz                                        2 szt.
8.   lipień i karaś pospolity - całkowity zakaz zatrzymywania.
9.   Łączny roczny limit połowu ryb łososiowatych oraz karpia, lina, szczupaka i sandacza  wynosi  30 szt.
10. Łączna ilość zatrzymanych ryb wymienionych w § 5 pkt. 1-7 nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby
11. Łączny limit ryb zatrzymanych nie wymienionych w § 5. pkt 1-7 (w tym leszcz o długości całkowitej do 30 cm) nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby.
12. Limity połowu nie dotyczą: amura, czebaczka amurskiego, karasia srebrzystego, ryb z gatunku trawianka, sumika karłowatego, tołpygi, oraz raka pręgowanego i raka sygnałowego
 
§ 6. Zabrania się:

1.   W obwodach rybackich - wody nizinne:
a)    połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części od 1 stycznia do 30 kwietnia, w pozostałym okresie  uzbrajania haczykiem innym niż z jednym ostrzem.
b)    podmiany złowionych i zatrzymanych ryb.
2.   Na innych wodach - wody nizinne stojące:
a)    połowu na żywą oraz martwą rybkę i jej części od 1 stycznia do 30 kwietnia, w pozostałym okresie uzbrajania haczykiem innym niż z jednym ostrzem.
b)    wędkowania z wysp,
c)    wędkowania po zarybieniu zgodnie z informacjami zamieszczonymi na tablicach informacyjnych na łowisku i na stronie internetowej www.pzw.krakow.pl.
d)    dokonywać połowu ryb na zbiorniku nr 1 w Przylasku Rusieckim (całym zbiorniku) od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia w godzinach od 900 do 1900 
e)    na zbiorniku Brzegi nr 2 zabierania, posiadania złowionych ryb, połowu ryb na haczyk inny niż bez zadziorowy lub pozbawiony zadzioru.

f)     podmiany złowionych i zatrzymanych ryb.
3.   W obwodach rybackich - wody górskie:
a)    połowu ryb na więcej niż jedną wędkę,
b)    połowu ryb przy użyciu podrywki
c)    stosowania dodatkowego dociążania sztucznej przynęty poza jej konstrukcją,
d)    wędkowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia na nw. odcinkach wód; Brodła, Cedron, Głogoczówka, Harbutówka, Prądnik, Rudno, Sanka, Szreniawa (od źródeł do ujścia pot. Ścieklec), Ścieklec, Wilga,
e)    połowu na streamera od 1stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia, na wodach nie wymienionych w pkt.3d
f)     spinningowania od 1 stycznia do 31 stycznia i od 1 września do 31 grudnia na odcinkach wód;

·   Dłubnia (od mostu drogowego w miejscowości Wysocice do mostu kolejowego powyżej zalewu  Zesławice
·   Krzeszówka (od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką),
·   Regulka,
·   Raba (od mostu drogowego w Gdowie do ujścia Stradomki),
·   Rudawa (od połączenia Racławki z Krzeszówką do jazu w Mydlnikach)
·   Stradomka,

g)    zabierania, posiadania złowionych ryb, podbierania złowionych ryb do podbieraka innego niż z siatki bezwęzłowej, połowu ryb na haczyk inny niż bez zadziorowy lub pozbawiony zadzioru na nw. odcinkach wód;

·   Raba od mostu drogowego w Dobczycach do mostu drogowego w Gdowie

·    Rudawa  od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Szczyglicach.   

§ 7. Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających.

1.   W obwodach rybackich - wody nizinne z wyłączeniem zalewu Zesławickiego.

2.   W innych wodach - wody nizinne stojące: zbiorniki w Przylasku Rusieckim Nr 1, 2, 3, Bagry, Brzegi Nr 1 i 3 oraz Zalew na Piaskach (dawniej Kryspinów).
3.  Ww. połów odbywać się ma z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i przepisów określających zasady korzystania ze środków pływających.
§ 8. Podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających zabrania się:
1.   Stosowania metody trollingowej.
2.   Połowu w nocy (1 godzina po zachodzie do 1 godziny przed wschodem słońca)
3.  Stosowania metody spinningowej oraz połowu na żywą lub martwą rybkę i jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.  

Załączniki